Czwartek, 25 Lutego 2021 Szukaj   Mapa serwisu   E-mail   Polityka prywatności   Zastrzeżenia prawne    |             
    O firmie i produktach      MASZYNY PRZECISKOWE      SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE      Kontakt      Referencje      Serwis   
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Kret a wiertnica HDD

Zdarza nam się spotkać z pytaniem na temat tego, która technologia i maszyna jest lepsza: wiertnica horyzontalna (HDD) czy kret? Która maszyna jest bardziej uniwersalna. Która z nich spełni oczekiwania Klienta? Od której maszyny warto zacząć przygodę z technikami bezwykopowymi. Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta: takie porównanie mija się z celem, bo każda z tych maszyn i technologii ma zupełnie inne zastosowanie. Istnieje oczywiście pewna grupa robót ziemnych, w których da się zastosować obie technologie, ale zawsze jedna z tych technologii będzie wiodła prym, biorąc pod uwagę czas i koszt realizacji, warunki zabudowy w bliskim sąsiedztwie miejsca prac oraz inne mniej istotne składniki. Lepsza będzie ta technologia, która w danym momencie pozwoli na sprawniejszą, łatwiejszą i tańszą instalację. Lepsza będzie ta, która w danym projekcie instalacji, najlepiej się do tego nadaje, lub wręcz nadaje się jako jedyna z tych dwóch, wziąwszy pod uwagę aspekty ekonomiczne i możliwościowe.

Rozważając która z tych technologii jest lepsza, nasuwa się nam inny przykład z życia codziennego, bliski każdemu. Mianowicie co jest lepsze: auto osobowe czy dostawcze? Odpowiedź jest równie prosta, jak w przypadku porównania techniki HDD do przecisku pneumatycznego: to auto będzie lepsze, które pozwoli na pełne zrealizowanie zadania najmniejszym kosztem i na którego zastosowanie pozwalają warunki otoczenia realizacji danego zadania.

Aby dopełnić tematu, w dalszej części przedstawiamy podstawowe dane o możliwościach i zastosowaniu obu technik bezwykopowej instalacji.

 

PRZECISK PNEUMATYCZNY

Inaczej nazywany kretem, maszyną przeciskową, rakietą ziemną. Służy do najczęściej występujących prac, jakimi jest poprowadzenie części instalacji dowolnego typu, pod istniejącą infrastrukturą/nawierzchnią, bez konieczności demontażu tejże infrastruktury/nawierzchni. Najczęściej są to instalacje na odległość w zakresie od 5 do 20 metrów. Typowy schemat takiej instalacji pokazano na Ilustracji 1.

 

ilustracja
ILUSTRACJA 1
Typowe zastosowanie pneumatycznej maszyny przeciskowej

 

Sporadycznie zdarzają się dłuższe instalacje, sięgające do 40 i więcej metrów. Tu, warto wtrącić, najczęściej pojawia się pytanie – a co z celnością? Przecież kret nie jest maszyną którą da się sterować, zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Można jedynie sterować kierunkiem pracy PRZÓD / TYŁ. Otóż teoretycznie maszyna taka jak kret, bez możliwości sterowania (w wiertnicach HDD mamy sterowanie), napotkawszy na przeszkodę, może zmienić kierunek. Jednak w praktyce okazuje się, że do zmiany kierunku uniemożliwiającej wykonanie instalacji zgodnie z pierwotnymi założeniami, dochodzi niezwykle rzadko i jedynie tam, gdzie mamy naprawdę wyjątkowo trudne warunki gruntowe. W takich trudnych warunkach gruntowych każda inna technologia także miałaby problem z wykonalnością. Zdecydowana większość instalacji wykonywanych przeciskiem pneumatycznym, jest w rzeczywistości realizowana z wymaganą precyzją. Oczywiście pod warunkiem, że sama maszyna ma cechy konstrukcyjne sprzyjające tej celności. Pneumatyczna maszyna przeciskowa, o odpowiedniej konstrukcji, nawet w rękach mało doświadczonego Operatora, pozwala na wykonanie celnego przecisku na typowej odległości i w typowych warunkach gruntowych. W trudniejszych warunkach gruntowych i na dłuższe dystanse, przyda się oczywiści większy wachlarz doświadczenia.

Konstrukcja kreta jest mniej skomplikowana, w porównaniu do wiertnicy lub innych maszyn stosowanych w technikach bezwykopowych. Jak taki typowy kret jest zbudowany, prezentuje Ilustracja 2. Tym samym koszt wykonania i zakupu takiego urządzenia jest bardzo niski, jeśli przyrównamy go do kosztów zakupu innych maszyn. Do zasilania kreta wystarczy podłączyć go do źródła sprężonego powietrza. To powietrze, w skutek ściśle uporządkowanego przepływu wewnątrz kreta sprawia, że tłok, zwany inaczej bijakiem, uderza w określoną powierzchnię nadając maszynie ruch w założonym przez Operatora kierunku PRZÓD / TYŁ.

 

ilustracja
ILUSTRACJA 2
Budowa maszyny przeciskowej

 

Kret pozwoli na wykonanie instalacji rur z tworzyw sztucznych, o średnicach od 32 mm do 200 mm. Im większa średnica instalowanej rury, tym większego kreta należy użyć. Z naszej praktyki najbardziej uniwersalną maszyną był do pewnego momentu kret o średnicy 130 mm, u nas zwaną MAX K130S. Stosuje się go głównie do instalacji rur o średnicy Ø110 mm i Ø125 mm. Przy jej pomocy możliwa jest także instalacja rur o mniejszych średnicach, na przykład Ø75 mm. Ostatnio jednak zauważalna jest tendencja do stosowania kretów do dedykowanych średnic instalowanych rur, z uwagi na mniejszy czas realizacji i redukcję problemów logistycznych. I tak: do rur o średnicy Ø50 mm stosuje się już coraz częściej nie maszynę o średnicy 130 mm, ale kreta mniejszego, lżejszego, przeznaczonego właśnie do tej konkretnej średnicy, czyli maszynę o średnicy 65 mm, u nas jest to MAX K65. Można oczywiście zastosować tu MAX K130S, ale po co, skoro jest to maszyna dużo większa, dużo cięższa, wymagająca większej ilości powietrza, a co za tym idzie generująca wyższe koszty  instalacji. Rosnąca liczba instalacji wymagających metody bezwykopowej, w szczególności zastosowania kreta powoduje, że firmy instalacyjne wyposażają się już nie w jedną uniwersalną maszynę, ale rozbudowują swój park maszynowy o kilka maszyn różnego kalibru.

Przy pomocy kreta możliwe jest także bezwykopowe wykonanie instalacji rur stalowych o średnicach od 133 mm do 406 mm. Tu mamy dokładnie tą samą zależność co w przypadku instalacji rur PE/PVC: im większa maszyna, tym większą średnicę rury stalowej można zainstalować.

Do pracy kretem wymagane jest źródło sprężonego powietrza, najczęściej w postaci sprężarki przewoźnej. I to właściwie wszystko czego nam potrzeba. Będąc początkującym Instalatorem, można jeszcze skorzystać z platformy startowej, celem ułatwienia sobie ukierunkowania / wycelowania kreta w punkt docelowy.

Należy wykonać wykop startowy, o długości takiej by zmieściła się nam w nim nasza maszyna przeciskowa wraz z odcinkiem instalowanej rury. Należy także wykonać wykop końcowy o podobnych wymiarach, choć w razie braku na niego miejsca, nie jest to konieczne, bo w razie czego zawsze można kreta wycofać do wykopu startowego, realizując samą instalację podczas powrotu maszyny, lub ręcznie, po wycofaniu i usunięciu kreta z wykopu startowego.

I to właściwie wszystko, jeśli mielibyśmy tak po krótce omówić zastosowanie pneumatycznych maszyn przeciskowych. Podsumowując: kret ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z krótkimi odcinkami instalacji, zazwyczaj pod istniejącą drogą, chodnikiem. Typowe instalacje mieszczą się w zakresie 5-20 metrów. Kret wymaga naprawdę minimum przestrzeni sąsiadującej z planowaną instalacją. Kret jest mobilny, do przewiezienia go na teren budowy wystarczy nawet auto osobowe. Kret jest tani w zakupie i tani w kosztach eksploatacji. Zapewni pożądaną skuteczność i celność. Prędkość wykonywania instalacji w typowych warunkach gruntowych wynosi 0,3-1,0 m/min. Jest łatwy w obsłudze, przygotowanie go do pracy kosztuje niewiele czasu. Ma zastosowanie zarówno przy instalacjach ciśnieniowych, jak i grawitacyjnych. Koszt wykonania każdego metra instalacji, zważywszy na powyższe cechy, jest relatywnie niski, w porównaniu z drugą metodą będącą przedmiotem naszego rozważania, jaką jest wiertnica horyzontalna (HDD).

 

WIERTNICA HORYZONTALNA

Metoda inaczej zwana przewiertem horyzontalnym, wierceniem HDD. Jest to maszyna przeznaczona do wykonywania instalacji na znacznie dłuższych odległościach, dochodzących do setek metrów. Typowy schemat takiej instalacji pokazano na Ilustracji 3.

 

ilustracja

ILUSTRACJA 3
Typowe zastosowanie wiertnicy horyzontalnej

 

Budowa takiej maszyny jest znacznie bardziej złożona, przez co koszt zakupu takiej maszyny jest wielokrotnie wyższy niż kreta. Maszyna posiada napęd hydrauliczny, który między innymi nadaje elementom odpowiedzialnym za realizację instalacji ruch obrotowy, odpowiadający za wiercenie oraz ruch posuwisty, odpowiadający za liniowe przemieszczanie się głowicy wiercąco-pchającej. Wiertnica posiada skomplikowany, hydrauliczny system sterowania, dzięki któremu proces wiercenia przyjmuje niemal automatyczny charakter. Kolejne żerdzie wciskane w grunt, są w sposób automatyczny podawane z zasobnika, tworząc przewód wiertniczy. Jeden operator znajduje się bezpośrednio przy maszynie i steruję jej pracą, a drugi Operator, przy pomocy lokalizatora, odczytuje w terenie aktualną pozycję głowicy wiercącą – przepychającej. Wiertnica jest urządzeniem sterowalnym, możliwa jest zmiana kierunku wiercenia na każdym jego etapie, co pozwala na ominięcie przeszkód o istnieniu których wiemy (zbiorniki wodne, rzeka). Maszyna taka jest najczęściej wykonana jako samojezdna, poruszająca się na kołach wyposażonych w gąsienice. Do transportu maszyny w miejsce prowadzenia prac korzysta się z ciężkich przyczep.

Instalacja rur wiertnicą HDD składa się z trzech etapów: wykonania pilota, czyli wykonanie wiercenia od miejsca startu do miejsca docelowego, rozwiercania otworu wykonanego jako pilot, mającego na celu zwiększenie średnicy wykonywanego otworu, oraz właściwego wciągania rurociągu. Tym trzem etapom towarzyszy ciągłe podawanie płuczki, która ma za zadanie: urabiania gruntu, transportowanie urobku na powierzchnię, zmniejszenie oporów tarcia,        chłodzenie rurociągu pilotowego oraz produktowego, uszczelnianie ścianek otworu wiertniczego oraz stabilizację otworu. Wiertnice najczęściej stosuje się do instalacji typu ciśnieniowego, choć można także przy ich pomocy budować instalacje grawitacyjne. Wiertnicami instaluje się rury o średnicach setek mm i więcej.

W krótkim podsumowaniu tej metody, możemy powiedzieć, że: wiertnice HDD nadają się do instalacji na dużo większych dystansach niż krety i przy dużo większych średnicach. Na mniejszych dystansach ich zastosowanie jest wysoce nieekonomiczne. Przy ich pomocy można co prawda wykonać niektóre instalacje, których realizacja jest możliwa przy pomocy kreta, ale koszt takiej instalacji będzie znacznie wyższy, niż przy udziale kreta. Nie wszystkie takie instalacje, które da się wykonać kretem, są w zasięgu realizacji wiertnicą HDD, głównie z uwagi na większą ilość wymaganego miejsca. Wiertnice korzystają z systemu płuczki, która to płuczka pracując w obiegu otwartym, oddziaływuje negatywnie na otoczenie w sąsiedztwie prowadzonych prac. Samo urządzenie wymaga znacznie większego nakładu kosztów, zarówno przy zakupie jak i podczas eksploatacji. Maszyna zdecydowanie nie należy do mobilnych.

 

PODSUMOWANIE

Podsumowanie będzie następujące: każda z tych maszyn jest dedykowana do określonej grupy prac. Pewnego typu prace można wykonać przy pomocy obu maszyn i technologii. A pewne typy prac są możliwe do realizacji przy pomocy tylko jednej z nich. My, jako producent maszyn przeciskowych, od kliku już lat obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na maszyny typu kret. A jako obywatele naszego kraju, widzimy wokół nas coraz więcej prac wykonywanych metodami bezwykopowymi, które to prace jeszcze kilka lat temu z pewnością zostałyby wykonane tradycyjną metodą otwartego wykopu. I to nas bardzo cieszy, nawet nie tyle jako producentów maszyn, ale jako użytkowników istniejącej infrastruktury, która posłuży nam na dłużej, jeśli postaramy się o możliwie najmniejszą weń ingerencję, właśnie poprzez korzystanie z technik bezwykopowych.

 

powrót

 
 KONTAKT:

ilustracja

TERMA Sp. z o.o.
Czaple 100
80-298 Gdańsk
NIP: 583-10-18-844
REGON: 190558447
KRS nr 0000069067
konto: ING Bank Śląski S.A.
88 1050 1764 1000 0023 0692 5997
kapitał zakładowy:
2 360 500 PLN

kret@termamax.com

ilustracja

Region Północ
+48 607 451 902
+48
607 451 900

Region Południe
+48 607 451 433

Region Wschód
+48 607 451 028


ilustracja

MAX K130S
+
ZESPÓŁ TERMA ZWYCIĘZCY 
1 OFICJALNYCH MIĘZYNARODOWYCH ZAWODÓW W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH


ilustracja

EXPERT 2012
dla MAX K95S
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

EXPERT 2014
dla MAX K55
w kategorii INNOWACYJE URZĄDZENIE


ilustracja

ilustracja


Współpracujemy z:

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

ilustracja

do góry strony    
O firmie i produktach  |  MASZYNY PRZECISKOWE  |  SPRĘŻARKI PRZEWOŹNE  |  Kontakt  |  Referencje  |  Serwis
Technologie bezwykopowe - oferujemy urządzenia pneumatyczne i udarowe typu kret. Maszyny przeciskowe, krety, młoty, przeciski, przebijaki pneumatyczne.
Przecisk, maszyna przeciskowa, rakieta - wbijanie rur, przewierty, wciąganie rur.